Skal en II.A overensstemmelseserklæring iht. maskindirektivet vise EMC-direktivet?